شرایط استفاده

توافق میان کاربر و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا شامل صفحات اینترنتی متعددی است که توسط صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا اداره می‌شود.

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا در خدمت شماست مشروط بر این ‌که شما قواعد، شرایط و تذکرات یادشده در این‌ جا را بدون حک و اصلاح بپذیرید. استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا شامل موافقت شما با تمامی این قواعد، شرایط و تذکرات است.

اصلاح شرایط استفاده

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا حق تغییر قواعد، شرایط و تذکراتی که طبق آن‌ها پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا خدمت‌رسانی می‌کند را محفوظ می‌دارد؛ تغییراتی که شامل مسئولیت‌های مرتبط با استفاده پایگاه‌ اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا است و البته به این موارد محدود نیست.

لینک به سایت‌ ثالث

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا ممکن است شامل لینک‌هایی به سایر سایت‌ها باشد (تحت عنوان «سایت‌های لینک‌شده»). سایت‌های لینک‌شده تحت کنترل صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا نیستند و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا مسئول محتوای هیچ یک از سایت‌های لینک‌شده نیست؛ اعم از لینک‌های موجود در سایت‌های لینک‌شده، یا تغییرات و به‌روز‌رسانی‌های سایت‌های لینک‌شده. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا مسئولیتی در قبال درآمدزایی اینترنتی یا هرگونه انتقال دریافت‌شده توسط سایت‌های لینک‌شده ندارد. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا تنها به‌منظور تسهیل امر، این لینک‌ها را برای شما فراهم می‌کند و ثبت لینک‌ها در سایت به‌منزله تایید آن سایت یا تایید امور مرتبط با گردانندگان آن‌ها توسط صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا نیست.

ممنوعیت استفاده غیرقانونی

به‌عنوان یکی ازشرایط استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا، شما به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا ضمانت می‌دهید که پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا را به منظور کاربردهای غیرقانونی یا منع‌شده توسط قواعد، شرایط و تذکرات به کار نخواهید برد. شما مجاز نخواهید بود که پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا را در مسیری که ممکن است منجر به تخریب، از کار افتادن، بالا رفتن ترافیک بیش از حد یا آسیب‌رسانی به پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا شود و یا با استفاده دیگر اعضا از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا تداخل داشته باشد، به کار ببرید. شما مجاز به دست‌یابی یا تلاش برای دست‌یابی به مطالب و اطلاعات از طریق مسیرهایی که عمدا از جانب پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا برای چنین امری تعبیه نشده، نیستید.

شرایط استفاده از خدمات ارتباطی

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی بازار آشنا ممکن است شامل خدمات این موارد باشد: تابلو اعلانات، محیط‌های چت (گپ)، گروه‌های خبری، فروم‌ها، اجتماعات (Communities)، صفحات اینترنتی شخصی، روزشمارها و/یا سایر تسهیلات پیام و ارتباطات که به‌منظور توانمندسازی شما برای ارتباط با عموم افراد یا گروه‌ها طراحی شده است (روی هم رفته: «خدمات ارتباطی»). شما موافقت می‌کنید که خدمات ارتباطی را تنها به منظور پست، ارسال و دریافت پیام‌ها و مطالب حقیقی و مرتبط با خدمات ارتباطی به کار گیرید. به‌عنوان مثال، و البته نه به منظور حصر موارد، شما موافقت می‌کنید که به هنگام استفاده از خدمات ارتباطی، از موارد زیر خودداری کنید: