ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-سعادت آباد-بالاتر از میدان کاج-ک شهید یعقوبی(هشتم)-پ27 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران-سعادت آباد-بالاتر از میدان کاج-ک شهید یعقوبی(هشتم)-پ27 0212771