اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های موضوع بند 2-3 و با رعایت محدودیت های بند 2-4 امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه های صندوق حداقل به میزان تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل گردد. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی دلخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری ارزی به هر نوع و شکل غیر مجاز می باشد. صندوق در دارایی های به شرح زیر سرمایه گذاری می کند: -سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران، -حق تقدم سهام موضوع بند قبل، -"واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه، -سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود، -اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد، -مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد: --- سود حداقلی برای آن های تضمین و مشخص شده باشد؛ ---در یکی از بورسها قابل معامله باشد؛ -گواهی سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ -هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ -اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قرارداد های آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های قابل معامله شاخصی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام و حق تقدم شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران حداقل 85 درصد
2- سهام و حق تقدم سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، بازار اول و دوم فرابورس که شرایط لازم را داردند، وجه نقد، سپرده های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر 15 درصد