اطلاعات لحظه‌ای: 1399/11/18
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,000 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,000 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/11/18
کل خالص ارزش دارائی ها 0 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 0

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/11/19

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنايكم

مدیران سرمایه گذاری:

زهره شادكمالي، مهسا مصباح، مسعود شرفي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران